רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

רשות הגבלים עסקיים: אקו"ם תחויב בשקיפות על הנעשה בכספי היוצרים

רשות הגבלים עסקיים: אקו"ם תחויב בשקיפות על הנעשה בכספי היוצרים

 

רשות הגבלים עסקיים מפרסמת היום (ד') את התנאים שבמסגרתם רשאית אקו"ם לפעול תוך הטלת שורה של חובות חדשות על הארגון בהשוואה לתנאים לפיהם פעלה אקו"ם עד היום. המטרה העיקרית של התנאים היא להגן על בעלי הזכויות (כגון מלחינים ופזמונאים) ועל המשתמשים (כגון בתי עסק שמשמיעים מוזיקה, משדרי טלוויזיה ורדיו) אל מול הכוח המונופוליסטי שנוצר בידי אקו"ם.

במסגרת החובות החדשות נקבע, בין היתר, שאקו"ם תהיה מחוייבת לפרסם דוחות שוטפים לציבור הרחב בדבר פעילותה, ודוחות מפורטים עבור כל יוצר שיתארו את הנעשה עם הכספים אשר נגבו בשמם של היוצרים. בנוסף לכך מחויבת אקו"ם לפרסם מידי שנה לכל חבריה וכל יוצר הזכאי להיות חבר בה דוחות שיכללו נתונים אודות התנהלות הכספית שלה. בין היתר תחוייב אקום לפרט את סך ההכנסות בפילוח לפי סוג המשתמש, התמורה ששולמה לנושאי משרה, הכספים שאקו"ם שילמה לחברים ומיוצגים, בחלוקה לפי סוג המשתמש והחבר. בנוסף, יוקם מנגנון בוררות שישמש יוצרים אשר אקו"ם סירבה לקבל אותם כחברים.

בנוסף לכך, הורחבו והובהרו חובות אקו"ם ביחס למאגר המידע הפומבי של יצירות שבאתר שלה. בין היתר המאגר יכלול פירוט שמות של בעלי זכויות היוצרים וזכויות אשר פקעו והפכו לנחלת הכלל.

בנוסף לכך, הורחבו ההגנות על משתמשים, ובפרט למשתמשים שלא מתחום הביצוע הפומבי, דוגמת משדרים ברדיו. כיום אקו"ם כבר מוגבלת בהפעלת צעדי אכיפה (צווי מניעה, לדוגמא) כאשר מתנהל סכסוך משפטי על גובה דמי הרשיון. מגבלה זו נדרשת על מנת למנוע מאקו"ם לקבל כנגד עסקים צווי מניעה האוסרים על השמעת מוסיקה, ובכך להכריח אותם להסכים לדמי רישיון גבוהים. מגבלה זו חלה עד היום רק על משתמשים מתחום הביצוע הפומבי, כמו בתי עסק ותקליטנים, וכעת ניתנה הגנה לכל סוגי המשתמשים, ובכללם תחנות רדיו ותחנות טלוויזיה, כך שגם הם יוכלו לחלוק על דמי הרישיון שדורשת אקו"ם מבלי לחשוש מתביעה לצו מניעה או לפיצויים סטטוטוריים, כל עוד ישלמו דמי שימוש זמניים.

 

רקע

אקו"ם (אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל) היא תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים ביצירות מוסיקליות וספרותיות. במסגרת אקו"ם, בעלי הזכויות משווקים את זכויותיהם ביצירותיהם במשותף, לצורך הענקת רישיונות המתירים שימוש בכל היצירות המנוהלות על ידי אקו"ם ("רישיונות שמיכה").

בעידן המודרני תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים הם דרך אפקיטיבית לשמור על זכויות היוצרים של יוצרים שונים. זאת משום שרב היוצרים אינם יכולים להתקשר עם כל גורם שמשמיע או עושה שימוש ביצירותיהם (תחנות רדיו, אולמות אירועים, עסקים, בתי מלון). יוצרים גם אינם יכולים לאכוף בעצמם הפרות של זכויות היוצרים שלהם, שכן הם לרב אינם מודעים מי עושה שימוש ביצירותיהם ואכיפה כזאת אינה יעילה. לכן קיומם של ארגונים לניהול משותף של זכויות יוצרים הוא יעיל והכרחי. עם זאת, לארגונים אלה נוצר כח שוק כלפי המשתמשים וכלפי היוצרים כאחד הם עלולים להשתמש בכח שוק זה כדי להשית על עסקים תנאים בלתי הוגנים לשימוש (למשל מחיר גבוה) או לכפות על יוצרים תנאי התקשרות נחותים עם הארגון. לאור זאת מתעורר הצורך להכשיר את פעילותם של ארגונים אלה, תוך הגבלת אופן פעולתם בתנאים, באופן שירסן את כח השוק שנוצר להם כלפי משתמשים וכלפי יוצרים.

פעילותה של אקו"ם אושרה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים לפני כ-5 שנים וערעורים שהוגשו על החלטת בית הדין נדחו על ידי בית המשפט העליון. התנאים הנוכחיים מבוססים על התנאים שקבע בית הדין ועולים בקנה אחד עם התנאים בהם פועלים ארגונים דומים, ביניהם חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל (תל"י), והתנאים עליהם המליצה הממונה לבית הדין להתנות את פעילותן של הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות והפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית ("הפי"ל").