רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

אכיפה נגד מונופולים

מאז ניתנו בידי הרשות במסגרת תיקוני החקיקה אפשרויות האיכפה המנהלית החלה הרשות להטיל עיצומים כספיים ניכרים על מונופולים הפוגעים בתחרות –כך לדוגמא נמל אשדוד, חברת החשמל, וכן החברה המרכזית (קוקה קולה) הנמצאת בהליכי שימוע.