רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

טפסי פטור

טופס בקשת פטור מאישור הסדר כובל

לידיעת המטפלים בהגשת בקשת פטור מאישור הסדר כובל לרשות להגבלים עסקיים:

בקשת פטור מאישור הסדר כובל יש להגיש לפי הטופס המצורף ב-3 עותקים חתומים (עותק אחד לפחות יהיה חתום במקור).

ל-3 העותקים של בקשת הפטור אנא צרפו עותק אחד של המסמכים הקובעים את ההסדר הכובל וכן הנוגעים אליו.   

לתשומת ליבכם: במידה ובקשה לפטור הינה בגין הסדר כובל הנלווה למיזוג הטעון דיווח, יש להגישה כחלק מהודעת המיזוג בטופס המתאים לפי העניין.