רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

טפסי הודעות מיזוג

             טפסי הודעות מיזוג

טופס הודעת מיזוג מלאה

טופס הודעת מיזוג מקוצרת

טופס הודעת מיזוג מקוצרת (אנגלית)

טופס הודעת מיזוג מלאה (אנגלית)

לידיעת המטפלים בהגשת הודעת מיזוג לרשות להגבלים עסקיים:

טפסי המיזוג המצורפים, הינם טפסים התואמים את טפסי הדיווח החדשים הקבועים בתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום, ודיווח על עסקאות), התשס"ד- 2004, ונבנו כקובצי Word לנוחיותכם. לשימושכם, בנוסף, טפסים מתורגמים לאנגלית בגרסת word

אנא מלאו את הטופס המתאים למיזוג הטעון דיווח, הדפיסו ב-4 עותקים   והחתימו את מורשי החתימה של החברה המדווחת (עותק אחד לפחות יוגש חתום במקור).

לתשומת ליבכם: כל חברה שהינה צד לעסקת המיזוג מחויבת להגיש הודעת מיזוג מטעמה.

חברה זרה רשאית להגיש הודעת מיזוג בשפה האנגלית ובלבד תרגום מלא של ההודעה מאומת ע"י עו"ד ב-4 עותקים.   

ל-4 העותקים של הודעת המיזוג צרפו עותק אחד בלבד של הנספחים הנדרשים, לרבות הסכם המיזוג ודו"חות כספיים.  כמו כן ניתן לשלוח נספחים לדואר אלקטרוני forms@aa.gov.il.

במידה והודעת המיזוג כוללת בקשת פטור בגין כבילה נלווית, יש לצרף את הסכם המיזוג בשני עותקים.

לתשומת ליבכם: אין להדק את הנספחים להודעות המיזוג באמצעות שדכן סיכות או כיוצ"ב, אלא לצרפם בעותקים נפרדים.

את הודעות המיזוג ניתן להעביר למשרדנו בדואר או באמצעות שליח, לכתובת: רח'  עם ועולמו 4, ת.ד. 34281, ירושלים 91341.