רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

תחרות בשוק הבנקאות

הצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

 

באוגוסט 2016 התפרסמה הצעת החוק בנושא: https://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/1080/1080.pdf

הדיונים בהצעת החוק מתקיימים בוועדת הרפורמות בכנסת, והישיבה שפתחה את הדיונים התקיימה ביום ה-25 בספטמבר 2016.

רשות הגבלים עסקיים היתה פעילה בשנים האחרונות במספר ועדות ממשלתיות וצוותים בינמשרדיים בתחום הבנקאות, לרבות הועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי, הועדה להגברת התחרות בשירותים פיננסיים בנקאיים נפוצים ("ועדת שטרום"), הועדה לאמצעי תשלום מתקדמים ובצוות לאסדרה של שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים (צוות בריס).

במקביל ביצעה החטיבה מחקר שוק של חסמים בתחום הבנקאות, בדגש על הפוטנציאל התחרותי באסדרת פעילותם של נותני שירותי תשלום ונותני שירותי תיווך במידע פיננסי להגברת התחרות.

נציג הרשות בוועדה, עו"ד אלעד מקדסי. מתוך דברים שאמר בוועדה ב-31 באוקטובר 2016:

"העסקים הקטנים משלמים מחירים ועמלות יותר גבוהות מאשר העסקים הגדולים. העמלות הממוצעות, אני חושב שרואים את זה גם על פני העסקים הגדולים וגם על פני העסקים הקטנים – עם הירידה בעמלה הצולבת, והעמלות הממוצעות שמשלמים כל בתי העסק בישראל יירדו בשנים הקרובות. אני גם חושב שהוועדה כן התייחסה לפתרונות בתחומים שיכולים לסייע לעסקים קטנים, הן בהיבטים של סולקים מתארחים, הן שיחות בנושא של מאגדים שיוכלו לאגד מספר לקוחות קטנים לכוח מיקוח יותר גדול. אני גם מקווה שהדברים יבשילו ויביאו לתחרות, ויעצימו את כוחם גם של העסקים הקטנים, ויתנו כוח מיקוח יותר גדול מול חברות כרטיסי האשראי, כי כרגע מספר חברות כרטיסי האשראי – מספר הסולקים בישראל הוא 3, ואנחנו גם התייחסנו לזה במספר פרסומים שהתחרות בחתום הזה מוגבלת".

 

לפרוטוקול הועדה