רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

רשות התחרות השתתפה באופן פעיל בהליך חקיקת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, מאז הונחה הצעת החוק על שולחנה של ועדת הכלכלה בשנת 2013. החוק, המסדיר היבטים רבים של הפעילות בענף הרכב, נועד, בין השאר לקדם את התחרות במקטעים השונים בענף הרכב. בהתאם נכללו ביטק הוראות שתכליתן לקדם את התחרות בין יבואני רכב, ובכלל זה להקל על ייבוא מקביל של כלי רכב לישראל. כן נכללו הוראות שנועדו להגמיש את דרישות התקינה החלות על מוצרי תעבורה ולהקל על הייבוא שלהם, הוראות שתכליתן להגביר את התחרות במתן שירותי מוסך ועוד.