רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

דוח הדלק

הרשות פרסמה להערות הציבור דוח הבוחן את הכשלים התחרותיים בענף תחנות התדלוק. על פי הדוח קיימים פערי מחירים משמעותיים בין חברות הדלק הגדולות לקטנות. כמו כן, באזורים בהם קיימת חברת דלק קטנה, יש לכך השפעה גם על מחירי החברות הגדולות. לפיכך, ממליץ הדוח על שורת צעדים שיסייעו להגדלת הפריסה של חברות קטנות ולקידום התחרות בענף.