רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

יישום חוק המזון: הרשות מפרסת רשימות של ספקים גדולים וספקים גדולים מאד

‏‏14 אוגוסט 2014

‏‏י"ח אב תשע"ד

הודעה לעיתונות

 

 

יישום חוק המזון:

 

הרשות מפרסמת רשימות של ספקים גדולים וספקים גדולים מאד

 

 

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, פרסם את רשימת הספקים הגדולים לפי הוראת סעיף 4 לחוק המזון ואת רשימת הספקים הגדולים מאד לפי הוראת סעיף 10 לחוק המזון.

 

ספקים גדולים

 

ספק גדול הוא ספק שמחזור המכירות שלו לקמעונאים או באמצעות קמעונאים בישראל עולה על 300 מיליון ₪ בשנה. בנוסף, ספק שהוכרז כבעל מונופולין נחשב לספק גדול לגבי מצרך מסוים שבשלו הוכרז מונופולין.

 

רשימת הספקים הגדולים כוללת את הספקים לגביהם הממונה מצא כי מתקיימים בהם תנאי ההגדרה של ספק גדול, והיא נועדה לאפשר לקמעונאים להכיר את הספקים הגדולים, אשר על יחסים איתם יוטלו הגבלות על פי חוק המזון.

 

בין האיסורים שיחולו לגבי ספקים גדולים על פי חוק המזון:

 

  • איסור התערבות במיקום מדף: איסור על סידור מצרכים על מדפים והתערבות במיקומם בחנויות של קמעונאי גדול. זאת כדי למנוע מספקים גדולים לדחוק ספקים אחרים מהמדפים
  • איסור התערבות במחיר לצרכן: איסור על התערבות או המלצה של מחיר המצרך לצרכן הסופי. זאת כדי למנוע מצב שספקים גדולים פוגעים בתחרות בין הקמעונאים לבין עצמם.
  • איסור על שריון שטח מדף או שריון רכישות: איסור על התערבות או המלצה לגבי הקצאת שטח מדף או נתח רכישות לספק הגדול.
  • איסור התערבות ביחסים של קמעונאים עם ספק אחר: איסור על התערבות או המלצה לגבי רכישה של מצרכים שמספק ספק אחר, הקצאה של שטחי מדף למצרכים אלו או קביעת כמויות, יעדים או תנאים מסחריים לרכישתם. 
  • איסור על הסדרי תמחור במסגרתם הספק הגדול מדרבן קמעונאים לא לרכוש מספקים מתחרים. בפרט אסורים הסדרי תמחור של הספק הגדול שבהם הלכה למעשה חלק מהמצרכים יימכרו לקמעונאי גדול במחיר הנמוך מהעלות השולית של אספקתם.
  • איסור להתנות מכירה של מוצר של ספק גדול ברכישה של מוצר אחר של אותו ספק גדול.

 

 

ספק גדול מאד הוא ספק שמחזור המכירות שלו לקמעונאים או באמצעות קמעונאים בישראל עולה על מיליארד ש"ח בשנה.

 

בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק המזון, קמעונאי גדול לא יהיה רשאי להקצות למצרכים שמספקים לו ספקים גדולים מאד, אשר נכללים ברשימה, שטח מדף בשיעור העולה על 50% משטחי המדף בכל אחת מחנויותיו הגדולות. הוראות סעיף זה ייכנסו לתוקף ביום 15 בינואר 2015 למשך שנה. שר הכלכלה יהיה רשאי להאריך את התקופה בשנה אחת נוספת כל פעם למשך ארבע שנים.

המטרה של ההוראה היא לעודד הכנסת מוצרים של ספקים קטנים יותר למדפים. כתוצאה מהוראה זו, ספקים גדולים מאוד יתחרו זה עם זה על הגעה למדפי הרשת לא רק בקטגוריות מסוימות, אלא גם בקטגוריות שונות. למשל תיווצר תחרות בין הפסטה של ספק גדול מאוד אחד לבין השוקולד של ספק גדול מאוד אחר, על הגעה למדפים של רשת השיווק.