רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

גפ"מ

גפ"מ הוא אחד ממקורות האנרגיה המרכזיים למשקי הבית בישראל. אחוז ניכר מתושבי המדינה עושה שימוש בגפ"מ לצרכי בישול והסקה. היקף שוק הגפ"מ בישראל עומד על מעל ל-2 מיליארד ₪, מתוכו כ-800 מיליון ₪ בתחום הביתי. על פי הערכות משרד האוצר העלות העודפת כיום על צרכני הגז הביתי מוערכת בקרוב ל-400 מיליון שקל בשנה.

בתחילת חודש אוגוסט 2016 פירסמה רשות הגבלים עסקיים להערות הציבור דו"ח בנושא הצעדים שיש לנקוט כדי לקדם תחרות בשוק הגז הביתי, כחלק מהמאמץ הממשלתי לקדם את התחרות בענף. חלק ממסקנות הבדיקה הוטמעו במסגרת הצעת חוק ההסדרים שפורסמה בימים האחרונים. במסגרת מסקנותיה הרשות ממקדת את הטיפול בבעיה בשלושה מוקדים: הראשון – בניית תשתית אחסון לגז ביתי באופן שיאפשר לספקים קטנים של גז ביתי לאחסן את הגז המיובא; השני – הקלה במגבלות החלות על ספקים קטנים בקבלת גז ביתי מבתי הזיקוק; השלישי – הפחתת חסמי המעבר מספקים גדולים לספקים קטנים.

הרשות מדגישה במסגרת הדו"ח, כי שינוי ממשי בתחום הגז הביתי יתאפשר אך ורק במידה שיתבצע מהלך משולב, המחייב הירתמות של כל משרדי הממשלה הרלוונטים (אנרגיה, אוצר ומשפטים).

לינק לטיוטה:

http://www.antitrust.gov.il/files/34173/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%92%D7%A4%D7%9E_%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_0816.pdf

 

ביום ה-12 בספטמבר 2016 רשות הגבלים עסקיים פתחה היום (ב') בחקירה גלויה בעניין תיאום חברות הפועלות בשוק הגז הביתי. נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדי החברות הנחקרות, ונעצרו מספר חשודים על פי צווי בית המשפט.

קטע מדברי הממונה על הגבלים עסקיים, מיכל הלפרין, בדיון בוועדת הכלכלה על פרק האנרגיה בחוק ההסדרים (22.11.16):  

"התמונה שמצטיירת מהחקירות היא שבמקום שבו נכנס מתחרה קטן המחירים יורדים ויורדים באופן דרמטי. הממצאים שלנו מראים, כי במקום בו אין תחרות המחירים נעים סביב 35 ₪ לקו"ב, במקום בו נכנסת תחרות המחיר יורד מהר ל-10 ₪ לקו"ב. במקומות מסוימים ראינו גם 7 ₪, וזה יורד באופן מיידי.

רק כדי שתבינו את המשמעות של הדברים מבחינה כספית; לפי מחקר של הכנסת משפחה מוציאה על גז בישול 650 ₪ בשנה, זה אומר שהיא תוכל לחסוך 460 ₪ בשנה, בית משותף יחסוך אלפי שקלים בשנה אם תיכנס תחרות. המצב כמובן משמעותיים יותר במקומות הקרים, אם מחממים בגז, פה הוצאה של משפחה כ-5,000 ₪ בשנה ותוכל לחסוך 3,500 ₪ בשנה".

לינק לשידור בכנסת:

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesBroadcast.aspx?TopicID=11748

 חומר רקע לדיון בכנסת:

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2009172