רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

פנו אלינו

לשכת הממונה על הגבלים עסקיים

טלפון: 02-5458503/4  פקס: 02-5458555

כתובת למשלוח דואר: 
עם ועולמו 4
ת.ד 34281
ירושלים   91341

דוא"ל: lishka@aa.gov.il

          angela@aa.gov.il

 

הממונה על יישום חוק חופש המידע

טל' 02-5458522 פקס: 02-5458555

liorda@aa.gov.il

 

דובר הרשות:

טל' 02-5458524 פקס: 02-5458555

marks@aa.gov.il

 

בכל שאלה הקשורה באיתור מסמכים מן האתר, ניתן לפנות למנהל התוכן של האתר:

טל' 02-5458532 פקס: 02-5458555

 melitas@aa.gov.il