רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

כנס ICN 2016 בנושא advocacy

כנס ICN 2016 בנושא advocacy

בתחילת נובמבר 2016 קיים ארגון רשויות ההגבלים העסקיים העולמי (ICN) סדנא בנושא advocacy – קידום תחרות בדרכים שאינן נקיטת אמצעי אכיפה כנגד הפרות חוק. בסדנא נדונו יוזמות של הרשויות השונות בתחום החקיקה, ייעוץ למשרדי ממשלה, קיום מחקרי שוק ופעילויות נוספות לקידום התחרות. זו הפעם הראשונה שרשות התחרות הישראלית משתתפת בסדנא המוקדשת לנושא הadvocacy, אשר הולך ותופס מקום משמעותי על סדר היום של רשויות התחרות בעולם. זאת, מתוך הבנה, כי לצד חסמי תחרות הנובעים מהפרות חוק, רשויות התחרות נדרשות לפעול לקידום התחרות גם בהיבטים של הסרת חסמים רגולטוריים ובהיבטים אחרים.

יצויין כי ביולי 2015 הבנק העולמי העניק ציון לשבח לרשות בגין פעילותה להגברת התחרות בתחום כרטיסי האשראי ולקידום השימוש בכרטיסי חיוב מיידי (דביט) בישראל תוך שיתוף פעולה בין-ממשלתי. הבנק העולמי ציין 15 רשויות תחרות בעולם שראויות לציון בגין פעילות מיוחדת, והזמין אותן למטה הבנק העולמי להציג את הנושא בטקס שנערך בשיתוף ארגון רשויות התחרות העולמי (ICN).

נציגי הרשות בכנס שהתקיים בנובמבר הציגו שני נושאים; האחד, פעילות של הרשות בתחום שירותי התשלומים והפעילות שהרשות ביצעה מול גורמי ממשלה אחרים לצורך קידום מסקנות המחקר. השני, שיקולים אשר יש לקחת בחשבון כאשר מעצבים מדיניות advocacy  ומתעדפים משימות מסוג זה – בהתמקדות בהיבטים של ההשפעות הצפויות על התחום הרלבנטי והמשק, עוצמת הפגיעה התחרותית עמה מתמודדים, ושיקולים שעניינם משאבי הרשות.

Advocacy Case Study: Payment Services