רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

הוועדה לצמצום הריכוזיות: למנוע מגורמים ריכוזיים להפעיל ערוץ חדשות בעידן פלוס

 

‏07 יוני 2015

‏כ' סיון תשע"ה

 

הוועדה לצמצום הריכוזיות: למנוע מגורמים ריכוזיים להפעיל ערוץ

חדשות בעידן פלוס

 

חוות הדעת הראשונה שיוצאת מטעם הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה למנוע שידורי חדשות ואקטואליה על ידי גורמים ריכוזיים במשק

 

 

הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה שלא להקצות ערוץ חדשות לגורם ריכוזי במסגרת ההקצאה המתוכננת של רשיונות השידור. במסגרת חוות הדעת הראשונה שיצאה מטעם הוועדה, היא ממליצה למועצה לשידורי כבלים ולווין שלא לאפשר לגורמים ריכוזיים להשתתף במכרז לשידור ערוץ חדשות או אקטואליה. בנוסף, כיון שגם ערוץ שאינו ייעודי לחדשות עשוי לכלול 25% תכנים אחרים, ממליצה הוועדה לאסור על שידורי חדשות או אקטואליה בכל ערוץ שבעל הרישיון לשדרו הוא גורם ריכוזי.

 

וועדת הריכוזיות פועלת מתוקף החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות שנחקק בשנת 2013 ונכנס לתוקף, בחלקו הרלוונטי, בדצמבר 2014. במסגרת החוק נקבע, כי רשיון לשידור ערוץ מהווה תשתית חיונית אשר הקצאתו מחייבת התייעצות עם הוועדה. יו"ר הוועדה הוא הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, וחברים בועדה ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל, והכלכלן הראשי של  משרד האוצר, יואל נווה.

 

הרקע לחוות הדעת הוא פנייה של המועצה לשידורי כבלים ולווין לוועדה לצמצום הריכוזיות לקראת מכרז להקצאה של רשיונות שידור לערוצים בעידן פלוס. מדובר בערוצים על פי נושאים, ולאחר הזכיה במכרז יבחרו הזוכים נושא מתוך רשימה של עשרה נושאים (ביניהם ספורט, ילדים, סרטים ומוזיקה). אולם, מועמד המעוניין לקבל רשיון לערוץ חדשות יצטרך להודיע על כוונתו כבר בעת הגשת הצעתו במכרז.

 

חוות הדעת של הוועדה סוקרת את המחקרים בתחום השפעת התקשורת על דעת הקהל ומקבלי ההחלטות, המראים כי ככל שקיים מספר רב יותר של גופי תקשורת המתחרים זה בזה, כך קטן הסיכון למניפולציה של תכנים חדשותיים ושל דעת קהל.

 

מחקרים אלה מוצאים מתאם בין הנושאים המדווחים בתקשורת לבין הנושאים שנמצאים על שולחנם של מקבלי החלטות, וכי חשיפה של ציבור מסוים למידע חדשותי משפיעה על מעורבותו הפוליטית של אותו הציבור.

 

המלצות הוועדה

כאמור, הוועדה החליטה להמליץ למועצה שלא לאפשר לגורמים ריכוזיים להשתתף במכרז לשידור ערוץ חדשות או אקטואליה, ובנוסף לאסור על שידור חדשות על ידי גורם ריכוזי גם בערוצים עם ייעוד אחר.

נוכח יכולת ההשפעה של גופי תקשורת העוסקים בחדשות על השיח הציבורי ועל מקבלי ההחלטות, הוועדה סבורה כי הקצאת רישיון לגורם ריכוזי מעוררת חשש להגברת יכולת ההשפעה של אותו גורם ריכוזי על מקבלי החלטות וכתוצאה מכך להגברת הריכוזיות הכלל-משקית.

מצ"ב לינק לרשימת הגורמים הריכוזיים במשק:

 http://www.mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/gormim.pdf

 

מצ"ב לינק להודעה שיצאה בהמשך לפרסום הרשימות בדצמבר האחרון:

http://www.antitrust.gov.il/files/33434/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf