רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

המסלול המהיר למיזוגים

המסלול המהיר למיזוגים

22% מהמיזוגים נבדקו תוך פחות מחמישה ימים. זמן הטיפול הממוצע לבדיקה של מיזוג שאינו מעורר חשש תחרותי הוא פי 5 במסלול הרגיל לעומת המסלול המהיר

ב-8 במאי 2016 פרסמה רשות הגבלים עסקיים הודעה לציבור בדבר בחינת נוהל לטיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות (מיזוגים "ירוקים בוהקים"). חצי שנה לאחר תחילת הפעלת המסלול המהיר הנתונים מראים, כי 20 מיזוגים מתוך סך כל 89 שהוגשו באותה תקופה נבדקו במסלול המהיר, תוך פחות מחמישה ימים.

מדובר בפרק זמן קצר ביותר ונמוך משמעותית מפרק הזמן הממוצע לטיפול במיזוגים שאינם מקימים חששות תחרותיים ושאינם מטופלים במסגרת הנוהל. לצורך המחשה, זמן הטיפול הממוצע של כל סוגי המיזוגים בשנת 2015 היה למעלה מ-29 יום.  

במסגרת חצי השנה שהמסלול פועל הוגשו לרשות 55 מיזוגים "ירוקים" (שאינם מעלים חששות תחרותיים) – מתוכם 20 הוגשו במסלול המהיר והיתר במסלול הרגיל. זמן הטיפול הממוצע לבדיקה של מיזוג "ירוק" הוא פי 5 במסלול הרגיל לעומת המסלול המהיר. זמן הטיפול הממוצע במסלול הרגיל היה כ-20 ימים, לעומת 4.2 ימים במסלול המהיר.

המהלך של הרשות יצא לדרך בתחילת מאי האחרון ונועד להשיג שתי מטרות, הפחתת רגולציה מיותרת מהשוק הפרטי ומיקוד משאבי הרשות בבחינת עסקאות שמעלות שאלות תחרותיות משמעותיות. תוצאות המהלך עד כה הוכיחו, כי ניתן אכן לקצר משמעותית את זמני הבדיקה והרשות קוראת לציבור לעשות שימוש במסלול ההליך המהיר.

הודעה מלאה לציבור בנושא בחינת הנוהל ניתן למצוא כאן:

http://www.antitrust.gov.il/subject/217/item/34269.aspx