רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

רשות ההגבלים - דבר הממונה

 

רשות הגבלים עסקיים אמונה על קידום התחרות בישראל, ושמירה על התחרות הקיימת. בשנים האחרונות החלה רשות הגבלים עסקיים, בהוראת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, לעסוק גם בנושאי ריכוזיות כלל משקית מתוך ניסיון להפחית את שיעורי הריכוזיות הכלל משקית בכלכלה הישראלית.

 

עבודתה של הרשות משתרעת על תחומים וענפים רבים של המשק. הרשות עוסקת במקביל בקידום התחרות בשווקים הפיננסים (בנקאות, ביטוח, פנסיה ועוד), בתחום התקשורת, בתחום המזון, בתחום הקמעונאות, בתחומי התחבורה, בתחומי הבריאות, התשתיות ואיכות הסביבה, האנרגיה ועוד תחומים רבים. עבודתה הרחבה של הרשות בנושאים רבים ומגוונים אלה נעשית באמצעות צוות מקצועי איכותי, אשר שוקד לילות כימים במסירות רבה על שמירת התחרות וקידומה.

לרשות סמכויות אכיפה רבות ומגוונות והיא עושה בהם שימוש בהתאם למדיניות שגיבשה לאורך שנים ובהתאם להנחיות שאותן היא מפרסמת לציבור. הכלים הפליליים משמשים את רשות הגבלים עסקיים בראש ובראשונה לצורך חקירה והעמדה לדין בעבירות קרטל ותיאום מכרזים. בשנים האחרונות נוספה לרשות הגבלים עסקיים היכולת להטיל עיצומים כספיים והיא עושה שימוש בסמכות זאת בהתאם לגילוי דעת שפירסמה, אשר שם משקל רב על מידת הפגיעה בתחרות שנוצרה כתוצאה מן ההפרה. בצד כלים אלה יכולה הרשות לקבוע כי הופר החוק, לתת הוראות לבעל מונופולין, להתנות מיזוגים ופטורים בתנאים ועוד.

אחד השינויים המהותיים שעברה הרשות בשנים האחרונות הוא שיתוף הפעולה הפורה עם גורמים ממשלתיים אחרים, בין אם במסגרת ייעוץ לממשלה ובין אם במסגרת פעילות מתוקף חוק הריכוזיות. אני מאמינה שהשינוי המבורך הזה תורם כבר בהווה ויתרום ביתר שאת בעתיד לחלחול עקרונות תחרותיים בכל צעדי הממשלה במגוון תחומים, ואני מודה לכל הגורמים הממשלתיים אשר עובדים איתנו בשיתוף פעולה, כמו גם לחברי הוועדה המייעצת (ועדת הפטורים והמיזוגים), על שיח פורה והקדשת הזמן ותשומת הלב.

רשות הגבלים עסקיים עושה מאמץ להנגיש ככל הניתן את עבודתה לציבור הרחב, ואני קוראת לציבור לעקוב אחר פעילות הרשות, לגלות מעורבות בצעדים שייעשו ולקחת חלק בשיח המקצועי במסגרת ניירות היוצאים לשימוע ציבורי, על מנת שנקבל עמדות, גישות ודעות שונות בדבר פעולותיה של הרשות.

אתר אינטרנט זה הוא חלק מן המאמץ להנגיש את עבודת רשות הגבלים עסקיים לציבור הרחב. אנו עושים מאמצים לעדכן את האתר ולשמור את המידע בו זמין ונוח לשימוש. שימושכם הרחב באתר יעיד על הצלחתו ונשמח לכל הצעה שיש בה כדי לשפרו.

 

 

בכבוד רב,

עו"ד מיכל הלפרין

הממונה על הגבלים עסקיים