רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

מה הרשות עושה

רשות התחרות היא רשות מקצועית עצמאית שפועלת כדי להגן על הציבור מפני פגיעה בתחרות, ולקדם תחרות לטובת הציבור. מה זה אומר בפועל?

ברשות ישנן ארבע מחלקות: כלכלית, משפטית מחלקת מודיעין וחקירות ומנהלה. בידי הרשות מספר כלים בחוק שנועדו להעניק לה את היכולת לבצע את עבודתה:

מיזוגים: הרשות עוצרת מצבים שבהם חברה אחת בולעת חברה אחרת אם אלה מעלים חששות מספיקים לפגיעה בתחרות או בציבור.

הסדרים כובלים: הרשות עוצרת הסכמים ושיתופי פעולה בין גופים עסקיים שמעלים חשש לפגיעה בתחרות ואוכפת את האיסור בחוק על עשיית הסכמים כאלה.

מונופולים: הרשות אוכפת נגד מונופולים את האיסור שקיים בחוק שלא ינצלו לרעה את מעמדם.

קבוצות ריכוז: לרשות יש סמכות להכריז על כמה חברות בשוק ריכוזי כקבוצת ריכוז ולתת לחברות האלה הוראות שיכולות למנוע פגיעה בתחרות או להגביר את התחרות.

ייעוץ למשרדי הממשלה: הרשות מייעצת למשרדי הממשלה לגבי ההשלכות התחרותיות של מהלכים שהממשלה יכולה לנקוט בהם. כך למשל, משרדי הממשלה נדרשים להתייעץ עם הממונה על הגבלים עסקיים לגבי ההשלכה של הקצאת זכויות המנויות ב"רשימת הזכויות" שפרסם הממונה על התחרות הענפית באותו תחום. כמו כן, הממונה על הגבלים עסקיים הוא יו"ר וועדת הריכוזיות, המייעצת למשרדי ממשלה לגבי ההשלכות של הקצאות נכסי ציבור על הריכוזיות הכלל-משקית.