רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

בדיקת רשות התחרות: כניסת תחנות דלק עצמאיות גורמות לירידת מחירים באותו אזור

מסמך שהגישה הרשות לOECD חושף ממצאים של בדיקות שנעשו בשוק תחנות הדלק. כ-90% מהתחנות מצויות באזור גיאוגרפי עם בעיית ריכוזיות גבוהה; הנייר שהוגש כולל סקירה של תיקון חקיקתי שטרם פורסם ועשוי לעזור בהתמודדות עם הנושא – צמצום אחזקת תחנות באזורים ריכוזיים

תוצאות בדיקה שקיימה רשות התחרות מגלות שכניסה של תחנות דלק עצמאיות (שאינן שייכות לארבעת חברות הדלק הגדולות) גורמת לירידת מחירי הדלק בכל התחנות באותו אזור גיאוגרפי. הבדיקה הוצגה במסמך לקראת שולחן עגול שנערך בנושא בארגון ה-OECD.

וועדת התחרותיות בארגון הבינלאומי מקיימת בימים אלה "שולחן עגול" בהשתתפות רשויות ההגבלים של מדינות הארגון, ואחד הנושאים הוא התחרות בתחנות התדלוק. הדיונים יעסקו במחירי הדלק בתחנות ובעיות תחרותיות שעולות בהקשר זה.

במסמך ששלחה רשות ההגבלים בנושא לקראת הדיונים נכתב, כי היא בחנה את עוצמת התחרות הגיאוגרפית הקיימת בישראל בתחום התחנות. הניתוח הראשוני שבו נספרו עבור כל תחנת תדלוק חברות הדלק המתחרות – ברדיוס של 5 ק"מ - ועל בסיס זה חושב "מדד הריכוזיות". ניתוח התוצאות הראה כי כ-90%(!) מהתחנות מצויות באזור גיאוגרפי עם בעיית ריכוזיות גבוהה.

המשמעות של "ריכוזיות" בשוק תחנות הדלק היא שכל התחנות באזור גיאוגרפי מסוים מוחזקות על ידי החברות הגדולות, ולמעשה אין תחרות אמיתית על כיס הצרכן. הבעיה חריפה יותר באזורים עירוניים, כך נכתב המסמך.

בהרבה אזורים גאוגרפיים תחנות התדלוק הקיימות שייכות לארבעת החברות הגדולות: פז, דלק, סונול ודור-אלון, ויש גם לא מעט אזורים שחברה אחת מחזיקה ברוב התחנות שבאזור. על פי נתוני מינהל הדלק במשרד האנרגיה מאפריל האחרון, ארבעת החברות הגדולות מחזיקות ב-931 תחנות (מתוך 1,106 סה"כ) שהן 84% מכל תחנות הדלק בישראל.

הורדת מחירים באזור

הרשות מציגה במסגרת נייר העבודה שני מקרים שממחישים את ההשפעה - הורדת מחירים דרמטית - באזורים שבהם נכנסת תחנת דלק עצמאית חדשה, שאינה שייכת לחברות הגדולות. שני המקרים מתארים כניסת תחנה עצמאית באזור עירוני במרכז הארץ.

במקרה הראשון שמוצג הירידה המשמעותית בתקופה הראשונה היא של תחנה (בבעלות אחת החברות הגדולות) שסמוכה מאוד לתחנה החדשה, ומספר חודשים לאחר מכן יורדים המחירים של התחנות באזורים מרוחקים יותר. במקרה השני הירידה אפילו דרמטית יותר, וכניסת תחנת דלק פרטית גורמת לתגובת שרשרת שבה המחירים בכל אותו אזור גיאוגרפי יורדים משמעותית כבר בשלושת החודשים הראשונים.

הגרפים שמופיעים בנייר עמדה*:

  • הבדיקות המוצגות בחנו אזורים גיאוגרפיים עירוניים במרכז הארץ. הגרפים מראים על ירידת המחירים לאורך זמן בעקבות כניסת תחנה עצמאית.

עבודה חקיקתית לפתרון המצב: צמצום אחזקות בתחנות דלק

הרשות טוענת במסמך, כי החסם המרכזי לכניסתן של תחנות עצמאיות הוא הליכי התכנון והרישוי של תחנות תדלוק. על פי הערכות מקובלות, נדרשות שבע שנים בממוצע על מנת להקים תחנת דלק כדין בישראל. בתנאים אלו, קשה לבעלי קרקעות ליזום לבדם את הקמת התחנה והם יעדיפו לפנות לאחת מחברות הדלק הגדולות המכירות את התהליכים הבירוקרטיים היטב. נושא זה מטופל בין היתר בהצעת חוק משק הדלק.

נושא תחנות הדלק עלה במסגרת וועדת טרכטנברג והופיע במסגרת המלצות הוועדה. החלטת ממשלה מה-18 בדצמבר 2011 עסקה בנושא תחרות בין תחנות דלק, וקבעה כי יש לקדם את החוק שנועד בין היתר (כך על פי ההחלטה) "להגברת רמת התחרותיות האזורית בין תחנות התדלוק".

הנייר שהוגש לOECD- מציין תיקון חקיקתי שהעבודה עליו החלה כבר בממשלה הקודמת אך טרם פורסם. על פי נוסח התיקון, שמהותו הוצג כבר על ידי הרשות בדיוני וועדת טרכטנברג, תוקם ועדה לבחינת התחרות האזורית בענף התדלוק הכוללת נציגים מרשות ההגבלים, משרד האוצר, משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה. הוועדה אמורה לבחון את רמת התחרות האזורית, ואם תימצא חברת דלק בעלת זכויות ביותר מ-50% מהתחנות באותו אזור בעייתי, ניתן יהיה להמליץ על צמצום זכויותיה של חברת הדלק בתחנת תדלוק באזור, אי חידוש התקשרות בין חברת הדלק למפעיל תחנה ואף מכירת תחנת תדלוק שבבעלותה לצד שלישי.