רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

פעילות בינלאומית

כנס ICN 2016 בנושא advocacy

 

רשות התחרות מייחסת חשיבות רבה לביסוס ולחיזוק מעמדה של מדינת ישראל בזירה הבין-לאומית בתחום התחרות ומקדישה לכך מאמצים רבים. ההשתתפות בפורומים בין-לאומיים שעוסקים בתחרות וכן קשרי עבודה עם רשויות תחרות עמיתות ברחבי העולם מאפשרים ליטול חלק בדיונים המובילים בתחום, להתעדכן באופן שוטף ובלתי אמצעי בחידושים בדין ובמדיניות בתחום התחרות ולהיעזר ולהיוועץ ברשויות עמיתות לפי העניין. להלן אבני דרך מרכזיות בפעילות של רשות התחרות בזירה הבין-לאומית ותיאור עיקרי הפעילות בשנה החולפת:

פעילות במסגרת ארגון המדינות המפותחות לשיתוף פעולה כלכלי – OECD

ב-7 בספטמבר 2010 הפכה מדינת ישראל לחברה מלאה בארגון ה-OECD Organization for) (Economic Co-Operation and Development, וכך גם עברה רשות התחרות ממעמד של משקיפה למעמד של חברה מלאה בוועדת התחרות (Competition Committee) של ארגון ה-OECD ובקבוצות העבודה של הוועדה בנושא תחרות ורגולציה ובנושא אכיפה ושיתוף פעולה בין-לאומי.

ועדת התחרות של ה-OECD היא אחד הגופים החשובים בעולם להגבלים עסקיים ולשיתופי פעולה בתחומים של מדיניות תחרות. פעילותה של רשות התחרות בוועדה החלה כבר בשנת 2001 במעמד של משקיפה, ומאז נציגי רשות התחרות נוטלים חלק פעיל בדיוני הוועדה, שמתכנסת פעמיים בשנה, ומציגים באופן קבוע ניירות עבודה בנושאים מגוונים במסגרת קבוצות העבודה וכן דו"חות שנתיים. רשות התחרות נוטלת חלק פעיל גם בפורום התחרות הגלובלי (GFC) המתכנס אחת לשנה במסגרת ועדת התחרות ב-OECD. בשנת 2015 הגישה רשות התחרות של ישראל ניירות עבודה ומסמכי עמדה לדיונים של ועדת התחרות בנושאים האלה: שווקים אוליגופולים, אכיפה פרטית ופומבית, מחקרי שוק ופרזנטציה בנוגע לחוק המזון.

בנוסף, רשות התחרות נכללה בשנת 2015 בדו"ח הכלכלי הדו-שנתי שמפרסם הOECD. אחת המסגרות הבולטות של ה-OECD הינה וועדת ה-EDRC (Economic Development Review Committee). הוועדה בוחנת באופן פרטני את כלכלתן של חברות הארגון והמדינות השותפות (בין היתר מדינות BRICS) באמצעות דוח סקירה דו-שנתית על כל מדינה שמוגש לה ע"י המזכירות כאשר הנוסח הסופי של כל דוח הוא פועל יוצא של קונצנזוס מלא בקרב נציגי המדינות בוועדה. בכל דו"ח מתמקדים בד"כ בשני נושאים מרכזיים. כאמור בשנת 2015 אלה היו תחומי התחרות והפנסיה.

פרסומים עבור OECD

פעילות במסגרת ארגון התחרות הבין-לאומי (ICN)

נוסף על פעילותה ב-OECD רשות התחרות פעילה בקבוצות עבודה מקצועיות של ארגון ה-ICN (International Competition Network), ועד לא מכבר כיהנה כחברה בצוות ההיגוי של הארגון, המאגד 120 רשויות תחרות מ-106 מדינות ברחבי העולם.

עבודת הארגון נעשית באמצעות קבוצות עבודה, ובהן חברים ממגוון מדינות, המקדמות פרויקטים מקצועיים שונים: מסמכי מדיניות, דו"חות תקופתיים, שאלונים וסקרים, סדנאות וסמינרים, פרקטיקות מומלצות ועוד. רשות התחרות נוטלת חלק פעיל בפרויקטים השונים ובדיונים של קבוצות העבודה שבהן היא חברה, ובכלל זה בקבוצות העבודה בתחום המיזוגים, קרטלים ומונופולין. בכל אחת מקבוצות העבודה הנזכרות לעיל רשות התחרות תורמת מהניסיון המקצועי שנצבר בתחום ההגבלים העסקיים בישראל ובד בבד מתעדכנת בנעשה בנושאים אלה בעולם.

בנוסף, ביוני 2015, העניק הבנק העולמי ציון לשבח לרשות התחרות, בטקס שנערך בוושינגטון, בגין פעילותה להגברת התחרות בתחום כרטיסי האשראי ולקידום השימוש בכרטיסי חיוב מיידי (דביט) בישראל תוך שיתוף פעולה בין-ממשלתי. הבנק העולמי ציין 15 רשויות תחרות בעולם שראויות לציון בגין פעילות מיוחדת, והזמין אותן למטה הבנק העולמי להציג את הנושא בטקס שנערך בשיתוף ארגון רשויות התחרות העולמי (ICN).

ועדות של ICN שבהם הרשות פעילה:

Advocacy

Cartel

Merger

Unilateral Conduct

 

קשרים בין-לאומיים

רשות התחרות היא צד להסכם של שיתוף פעולה דו-צדדי משנת 1999 עם הרשויות המקבילות לה בארצות הברית (FTC ו-DOJ). כחלק מיישום ההסכם לשיתוף פעולה נציגי רשות התחרות משתתפים בהשתלמויות מקצועיות ובהדרכות ברשויות התחרות בארצות הברית. לרשות קשרי עבודה הדוקים עם הרשויות האמריקניות, והתייעצויות מקצועיות מתקיימות דרך קבע לפי הצורך.

לרשות התחרות גם קשרי עבודה הדוקים עם נציבות האיחוד האירופי ועם רשויות התחרות במדינות החברות באיחוד.

במהלך שנת 2015, השתתפו נציגי מחלקת החקירות ברשות בהכשרת עובדי רשות ההגבלים בקניה לביצוע פעולות חקירה ואכיפה. בעקבות זאת דווח לראשונה על חיפושים מוצלחים שבוצעו על ידי הרשות הקנייתית. כמו כן, השתתפה נציגה מטעם הרשות בהכשרה של ה OECD עבור רשויות הגבלים במזרח אירופה. בנוסף לכך, לבקשת רשות התחרות של מולדובה, ובתיווך הבנק העולמי, הרשות ייעצה בבניית תורת הפעלה לחקירות המחשבים. מחלקת החקירות אף סייעה בבניית רשימות תיוג כדי לסייע בבניית יכולות ברשויות חדשות.

כמו כן, בנובמבר 2015 הזמינה רשות התחרות את הנשיא Lasserre, ראש רשות התחרות הצרפתית וסגן יו"ר הICN ומומחה עולמי בתחום התחרות, על מנת לתת הרצאה לעובדי הרשות.