רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

הודעה בדבר מעבר משרדי רשות התחרות

 

 

מדינת ישראל

רשות התחרות

 

הודעה בדבר מעבר משרדי רשות התחרות

בימים ד' וה'  17-18/7/2013 יועברו משרדי רשות הגבלים עסקיים

מרח' כנפי נשרים 22 לרח' עם ועולמו 4, ירושלים.

בשל המעבר, לא יינתנו בימים אלה שירותי מענה טלפוני וקבלת

קהל במשרדי הרשות בירושלים.

במקרים דחופים, ניתן ליצור קשר עם הרשות בדרכים הבאות:

טלפון: 02-5458500

פקס: 02-5458555

דואל: lishka@aa.gov.il

מידע נוסף לגבי דרכי התקשרות במשרדים החדשים ומספרי טלפון ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות

www.antitrust.gov.il