רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

הסדר ליצירת מתחרה חדש בענף המלט

 

‏28 יולי 2014

‏א' אב תשע"ד

 

הסדר ליצירת מתחרה חדש בענף המלט

המתחרה החדש ירכוש מחברת נשר מפעל המייצר כמליון טון בשנה. במקרה שהמפעל לא יימכר נשר תצמצם מיידית את ההנחות שהיא מעניקה ללקוחותיה הגדולים

 

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, התווה מול מונופול המלט נשר את מכירת מפעל ייצור המלט הממוקם בהר-טוב, ואשר מאפשר לייצר כמיליון טון מלט בשנה.

התנאים למכירת המפעל נקבעו על ידי הממונה על הגבלים עסקים במסגרת הוראות שבדעתו לתת לנשר מתוקף סמכותו להסדיר פעולות של מונופולים. המתווה שבהוראות הוסכם על נשר.  במסגרת ההוראות, יקצוב הממונה מועדים ברורים לביצוע עסקת המכירה. נוכח העובדה כי חשיפת המועדים עלולה לפגוע ביכולת של נשר למכירת המפעל, יישארו המועדים חסויים.

תנאי המכירה שנקבעו על ידי הממונה יאפשרו לרוכש המפעל בהר טוב לייצר כמות משמעותית של מלט בהקדם האפשרי, ויבטיחו את תמריציו של הרוכש להתחרות בנשר על אספקת מלט לכלל צרכני המלט בישראל. בין היתר, מחייבים התנאים מכירה של המפעל למתחרה שאינו קשור לנשר, אינו יבואן מלט ואינו מחזיק במפעלים לייצור בטון.  

המתווה של הממונה הוא חלק ממהלך ממשלתי רחב שמטרתו לאפשר התפתחותה של תחרות בשוק המלט בטווח הזמן הקרוב. קבינט יוקר המחיה אישר היום (ב') את פרטי ההסכמות בין נשר למשרדי האוצר והכלכלה.

כחלק מהמתווה, במשך חמש שנים הממונה לא יתקוף את ההנחות שנותנת נשר כיום ליצרני הבטון הגדולים. יחד עם זאת, הממונה אינו מוגבל בהפעלת סמכויותיו כלפי נשר בנוגע להתנהגות שהממונה לא מודע לה כיום. בכלל זה הממונה אינו מוגבל כמובן בהפעלת סמכויותיו כלפי נשר, ככל שימצא כי החברה הפרה את חוק ההגבלים העסקיים.

 

6 חודשים לפני סיום התקופה של  חמש שנים, רשות ההגבלים עסקיים תבחן את התחרותיות בענף המלט, ובין היתר תבחן הירידה בחלקה של נשר בשוק לטובת מתחרה ולטובת יבוא. הרשות תוודא שמפעל המלט המתחרה בהר טוב פעיל בשוק. אם הוא פעיל בשוק תבדוק הרשות גם אם המתחרים יחזיקו פחות מ-24% מכלל צריכת המלט בישראל. בתרחיש כזה, אמנם נשר תוכל להמשיך לתת לתקופה מסוימת הנחות לחברות הבטון הגדולות, אך הפיקוח על נשר מצד משרדי הממשלה יוכל להחמיר.  

במקרה שבו נשר לא תמכור את המפעל בהר טוב במסגרת הזמן שהוקצב לה, יחולו עליה מיידית הוראות מחמירות יותר של הממונה על ההגבלים העסקיים, על פיהם נשר תצמצם את  ההנחות שהיא מעניקה ללקוחותיה הגדולים, כך שהלקוחות המשלמים הכי הרבה לא ישלמו יותר מ-4% יותר מאשר הלקוחות שמשלמים הכי פחות. הממונה על הגבלים עסקיים יהיה רשאי במקרה כזה אף להוסיף ולהורות לנשר לספק מלט במחיר זהה לכל לקוחותיה (זולת הנחות המתחייבות על פי חוק פיקוח על מצרכים ושירותים).

 

רקע

 

בפברואר 2012 הממונה יזם מהלך במסגרתו הוא התכוון לתת לנשר הוראה לחדול לתת הנחות לחברות הבטון הגדולות ביחס לחברות הבטון הקטנות. נשר, המוכרזת כמונופול באספקת מלט, חולשת על רובה המכריע של אספקת המלט בישראל.

 

בבדיקתה מצאה רשות התחרות כי נשר נוהגת לתת לחלק מסוים מלקוחותיה הטבות נוספות לאלה שהותרו לה על ידי הפיקוח על המחירים, ולצידם לקוחות אחרים של נשר נאלצים לשלם מחירים גבוהים בהרבה. הממונה מצא כי התנהגות זו גורמת לפגיעה בתחרות ובציבור הן בשוק המלט  והן בשוק הבטון.

 

במהלך השימוע לנשר על רקע ההוראות הנ"ל, עלתה האפשרות כי במקום ההוראות, תמכור נשר את המפעל שלה בהר טוב.

 

הממונה מצא כי אפשרות מכירת המפעל בהר-טוב עדיפה באופן מובהק על פני מתן ההוראות האמורות לנשר. המטרה של ההוראות היתה לדרבן את נשר לתת הנחות גם ליצרני הבטון הקטנים ולא רק ליצרני הבטון הגדולים. אלה הוראות "התנהגותיות" שאינן משנות את המבנה התחרותי של השוק, אלא מנסות להשיג מחיר יותר תחרותי על ידי פיקוח על ההתנהגות של נשר כמונופול. הממונה מצא כי יצירת תחרות אמיתית בשוק המלט בישראל עדיפה משמעותית על ההוראות ההתנהגותיות הללו. כיום, נשר היא יצרנית המלט היחידה בישראל, ומספקת כ- 85% מכלל צריכת המלט בישראל.

המקור היחיד הנוסף על נשר לאספקת מלט בישראל הוא היבוא, אשר מהווה חלופה נחותה על פני ייצור מקומי של מלט, היקפו מוגבל והוא אינו מרסן את נשר בצורה יעילה. הסבירות להקמת מפעל מלט מקומי נוסף חוץ מהר טוב שיתחרה בנשר בעתיד הנראה לעין נמוכה מאוד.

 

הממונה מצא כי מכירת המפעל בהר טוב בתנאים שקבע מהווה הזדמנות ראשונה להתפתחותה של תחרות אמיתית לנשר ולריסון הכוח  שלה מול הלקוחות. מיתרונות התחרות צפויים ליהנות כלל צרכני המלט בישראל, ותלותם הנוכחית בנשר תצטמצם. הגברת התחרות בענף המלט צפויה להוביל גם לשיפור משמעותי של התחרות בענף הבטון.