רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

מונופול בזק ניצל מעמדו לרעה וחסם מתחרים בתחום הטלפוניה באמצעות תשתית האינטרנט

‏‏16 נובמבר 2014

‏כ"ג חשון תשע"ה

 

 

מונופול בזק ניצל מעמדו לרעה וחסם מתחרים בתחום הטלפוניה באמצעות תשתית האינטרנט

 

מ"מ הממונה על הגבלים עסקיים, ד"ר אסף אילת, פירסם היום (א') קביעה לפיה חברת בזק ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין בתחום האינטרנט ובתחום הטלפוניה וחסמה את מתחרותיה מלהתחרות באופן חופשי בשוק. הקביעה פורסמה בעקבות מדיניות התמחור בה נקטה בזק בנוגע לשירותי תשתית אינטרנט וטלפוניה. הקביעה משמשת ראיה לכאורה לנאמר בה בכל הליך משפטי ויכולה לשמש ככלי עזר בהגשת תובענות אזרחיות כנגד בזק.

 חסימת המתחרים היתה תוצאה של מדיניות תמחור בה נקטה בזק ולפיה תשתית האינטרנט, הדרושה למתחרותיה לשם אספקת שירותי טלפוניה, נמכרה במחיר גבוה יותר ממחירה של חבילת טלפון ואינטרנט שנמכרו על ידי בזק במסגרת מבצע לצרכן. בקביעה נכתב כי "הפסול שדבק בהתנהגותה של בזק הוא אופייני לענפים ושווקים שבהם מתחרה ותיק ומבוסס עשוי להשתמש בכוחו ובמעמדו על מנת לדחוק מתחרים, ובפרט בשעה שהוא שולט בתשתית הדרושה להם לשם מתן השירות המתחרה.... התנהלותה של בזק הציבה קושי ממשי בפני חדירה לשוק והתרחבות מצד מתחרותיה בתחום הטלפוניה הנייחת, הצרה את מרחב פעילותן ויכולתן להציב תחרות לבזק".

בזק מוכרזת כבעלת מונופולין הן בתחום האינטרנט והן בתחום הטלפוניה. ברבעון הראשון של שנת 2011 פרסמה בזק הצעה, במסגרתה יכלו לקוחותיה לרכוש שירותי טלפוניה בתוספת 200 דקות שיחה ליעדים נייחים במחיר של 19.90 ₪ לחודש. במקביל גבתה בזק מלקוחות שביקשו לרכוש קו אינטרנט בלבד (ADSL Only) תשלום נוסף בגובה 25 ₪ לחודש.

לצורך רכישת שירותי טלפוניה מבוססי אינטרנט (VoB או VoIP) מספקים מתחרים נדרש הלקוח לרכוש שירות תשתית אינטרנט, ולכן נוצר פער מחירים "שלילי" שבו מחיר תשתית אינטרנט בלבד (תוספת של 25 ₪ למחיר הבסיסי לתשתית האינטרנט שנקבע בהתאם למהירות הגלישה) גבוה ממחיר תשתית אינטרנט בתוספת קו טלפון (תוספת של 19.90 ₪). תמחור כזה מעמיד את מפעילי הטלפוניה המתחרים בנחיתות תחרותית אינהרנטית. למעשה, כתוצאה ממדיניות התמחור בה נקטה בזק לא היה באפשרותם של אותם מפעילי שירותי טלפוניה מתחרים להעמיד בפני חלק משמעותי מציבור הצרכנים הצעות תחרותיות.

בדיקת תוצאות מבצע 200 דקות מגלה כי למבצע הצטרפו מספר משמעותי של לקוחות, שעמד על עשרות אלפי לקוחות. במקביל, נרשמה בתקופה הרלוונטית פגיעה בגיוסי הלקוחות של החברות המתחרות.

הקביעה הנוכחית של רשות התחרות בנוגע לפרקטיקת התמחור שפוגעת במתחרים עולה בקנה אחד עם המדיניות של נציבות התחרות האירופית ורשויות התחרות, שם ישנה מדיניות אכיפה בנושא זה בעשורים האחרונים נגד חברות התקשורת הוותיקות (בין היתר תיקים שנוהלו נגד חברת BT  האנגלית ודויטשה טלקום הגרמנית).