רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

ניצול מעמד מונופוליסטי של נמל אשדוד: שאלות ותשובות

ניצול מעמד מונופוליסטי של נמל אשדוד: שאלות ותשובות

רשות התחרות קבעה ב-21 בדצמבר כי נמל אשדוד ניצל לרעה את מעמדו המונופוליסטי בפריקת רכבים. הנמל העניק ליבואני הרכב המרכזיים הנחות התפורות באופן אישי לכל יבואן, תוך שהוא מעניש אותם על אי הגעה ליעדים שנקבעו להם, ופגע בכך ביכולת של נמל חיפה להתחרות. הרשות החליטה להטיל עיצום כספי בגובה 9 מיליון שקל על הנמל עצמו, ועיצום אישי בגובה 20 אלף שקל על בכירים לשעבר בנמל – מנכ"ל הנמל בתקופה הרלוונטית וסמנכ"ל לקוחות.    

  1. כיצד בדיוק פעלה שיטת ההנחות?

תשובה: נדגים את השיטה בדוגמא מספרית. נניח שהיעד שנקבע ליבואן הוא פריקה של 100 מכוניות בשנה, והמחיר עבור השירות של הנמל הוא שקל לכל מכונית (כלומר, עבור פריקת 100 מכוניות אמור היבואן לשלם 100 שקלים). ברגע שהיבואן עמד ביעד של 100 רכבים הוא מקבל הנחה של 30% על כל הרכבים שפרק. כלומר, אם הוא פרק רק 70 מכוניות באשדוד (והיתר נניח העביר לנמל חיפה) הוא ישלם 70 ש"ח, ועבור פריקת 80 מכוניות ישלם 80 ש"ח, אך עבור פריקה של 100 מכוניות ישלם 70 שקלים בלבד.

  1. האם זה לא לגיטימי שחברה תעניק ללקוחותיה הנחות?

תשובה: ככלל, מתן הנחות על ידי עסק ללקוחותיו מהווה פרקטיקה שכיחה בחיי המסחר. במרבית המקרים מדובר בפעולה מבורכת שכן באמצעות מתן הנחות מגדיל העסק את האטרקטיביות שלו בעיני לקוחותיו, לקוחותיו מרוויחים מוצר או שירות במחיר נמוך יותר.

מצד שני, הנחות שמעניק מונופול עשוי להיחשב כניצול מעמד מונופוליסטי לרעה, במידה וההנחות מקשות על יכולת המתחרים הקיימים בשוק להתחרות מול המונופול או על כניסה של מתחרים חדשים, והכל שלא במסגרת של תחרות לגיטימית. במקרה כזה ההנחות הופכות מפעולה לגיטימית לכלי בידי המונופול לביצור כוח שוק, להפחתת תחרות, ליצירת חסמים בפני מתחרים ולפגיעה בצרכנים.

  1. טענה: עלות פריקת הרכבים מהווה מרכיב זניח וכלל אינה משפיעה על החלטת היבואן היכן לפרוק רכבים.

תשובה: יש שתי החלטות על ציר הזמן שיבואן צריך להחליט: האחת, מה קו הספנות שהוא בוחר, והשניה, באיזה נמל לפרוק (לאחר שבחר את קו הספנות). בבחירה בנמל, לאחר שנבחר קו ספנות מסוים, מחיר האחסנה והפריקה בנמל מהווה שיקול משמעותי.

  1. מדוע מושתים עיצומים כספיים אישיים במקרה הזה? האם מדובר בצעד רגיל?

תשובה: מקום בו ההפרה הקימה פוטנציאל לפגיעה של ממש בתחרות וכן ניתן לעמוד בצורה ברורה על זהות היחידים שביצעו את ההפרה או שאחראים לביצועה מטעם התאגיד כך גבוה יותר הסיכוי שהרשות תבחר להטיל גם עיצום אישי. במקרה הזה, ההתקשרות בהסכמים והחתימה עליהם נעשתה באמצעות סמנכ"ל לקוחות הנמל, אשר היה מעורב באופן ישיר בביצועה של ההפרה, הן באמצעות קביעת מדיניות התמחור והן באמצעות הקשר הישיר שקיים מול יבואני הרכב. מי שהיה מנכ"ל נמל אשדוד בתקופה הרלוונטית והממונה על סמנכ"ל הלקוחות, היה מעורב בקביעת מדיניות התמחור של חברת נמל אשדוד, קיים קשר עם היבואנים וידע אודות ההסכמים.

מדובר בצעד אשר נעשה כעת בפעם הראשונה מאז שנחקק שינוי החוק המאפשר זאת, בשנת 2012.