רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

יישום חוק המזון: הרשות מפרסמת את רשימת הקמעונאים הגדולים

‏29 יולי 2014

‏ב' אב תשע"ד

 

יישום חוק המזון: הרשות מפרסמת את רשימת הקמעונאים הגדולים

 

 

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, פרסם את רשימת הקמעונאים הגדולים שלגביהם חלים איסורים מכוח חוק המזון ביחסיהם עם ספקים. קמעונאי גדול מוגדר כמי שמחזיק בשלוש חנויות לפחות (או חנות מקוונת) ומחזור המכירות של חנויותיו עולה על 250 מיליון שקל. הרשימה תעודכן מידי שנה עד ה-31 במאי של אותה השנה.

 

 

הרשימה כוללת את הקמעונאים לגביהם הממונה מצא כי מתקיימים בהם תנאי ההגדרה של קמעונאי גדול, והיא נועדה לאפשר לספקים לדעת מי הם הקמעונאים הגדולים שלגביהם חלות המגבלות ביחסי הספקים עם הקמעונאים הגדולים על פי חוק המזון. רשימת הספקים הגדולים, בעלי מחזור מכירות של מעל 300 מיליון או כאלה המוכרזים כבעלי מונופולין, תפורסם בקרוב.

 

חוק המזון קובע שורה של איסורים שיחולו על הקמעונאים הגדולים ביחסיהם עם ספקים, ובעיקר ספקים גדולים. האיסורים בחוק ייכנסו לתוקף ב-15 בינואר 2015.

 

בין האיסורים שהחוק קובע:

 

  • סידור מדפים: איסור על ספקים גדולים להתערב במיקום מצרכים על מדפים בחנויות של קמעונאי גדול.
  • איסור על הסדרי תמחור: במסגרתם ספקים גדולים מדרבנים באמצעות תמריצים כלכליים קמעונאים גדולים לרכוש מוצרים נוספים רק מהם על ידי מכירת חלק מהמוצרים במחיר שקטן מהעלות.
  • איסור להתנות מכירה של מוצר של ספק גדול ברכישה של מוצר אחר של אותו ספק גדול.
  • איסור על העברת תשלומים כלשהם לספקים על ידי הקמעונאים (למשל בונוסים על מכירה או עמלות שונות), כדי שכל הטבה שספק נותן לקמעונאי תהיה רק בצורת הנחה במחיר המוצר.

קיימים גם איסורים על ספקים גדולים להתערב מול קמעונאים כלשהם, כולל קמעונאים גדולים, בעניינים שונים. עניינים אלה כוללים את המחיר לצרכן, שריון שטח מדף לספק הגדול, שריון הנתח של הספק הגדול בקטגוריה, יחסי הקמעונאי עם ספקים אחרים, ועוד. על קמעונאים גדולים חל איסור מקביל להגיע עם ספק גדול להסדרים מעין אלה.

 

בנוסף לאיסורים אלו החוק מסמיך את הממונה על הגבלים עסקיים לתת הוראות שונות לקמעונאי גדול בנוגע למכירת המותג הפרטי שלו ובנוגע למכירת מצרכים שונים של ספקים גדולים, אם מצא שיש בכך כדי למנוע פגיעה משמעותית בתחרות.

 

בנוסף לאיסורים אלו, על קמעונאי המחזיק בחנות אחת לפחות עם שטח של מעל 250 מ"ר, שמחזור המכירות שלה עולה על 100 מיליון שקלים, חלות הוראות נוספות שנועדו להקטין את הריכוזיות של סופרמרקטים בכל אזור בישראל.

 

 

 

קמעונאי מסוג זה שיש לו מעל 30% מהמכירות באזור מסוים בישראל לא יוכל לפתוח חנות חדשה באותו אזור ללא אישור מראש ובכתב של הממונה על הגבלים עסקיים. אם קמעונאי מחזיק למעלה מ50% מהאזור ויש לו לפחות שלוש חנויות באזור, הממונה יוכל גם לבקש מבית הדין להגבלים עסקיים להורות לו למכור חנויות שלו לקמעונאים אחרים. זאת כדי למנוע מצב שקמעונאי שהוא ריכוזי באזור מסוים יציף את האזור בסניפים שלו בצורה שמונעת מקמעונאים אחרים להכנס לאותו האזור ולהתחרות על הצרכנים.