רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

אקו"ם תחויב בשקיפות על הנעשה בכספי היוצרים

רשות הגבלים עסקיים פירסמה פטור מהסדר כובל למשך 6 שנים לארגון אקו"ם. במסגרת הפטור נקבעו התנאים שבמסגרתם רשאית אקו"ם לפעול תוך הטלת שורה של חובות חדשות על הארגון בהשוואה לתנאים לפיהם פעלה אקו"ם עד היום. המטרה העיקרית של התנאים היא להגן על בעלי הזכויות (כגון מלחינים ופזמונאים) ועל המשתמשים (כגון בתי עסק שמשמיעים מוזיקה, משדרי טלוויזיה ורדיו) אל מול הכוח המונופוליסטי שנוצר בידי אקו"ם.

תנאי הפטור המלאים מופיעים כאן: http://www.antitrust.gov.il/files/34271/10528.pdf

 

במסגרת החובות החדשות נקבע, בין היתר, שאקו"ם תהיה מחוייבת לפרסם דוחות שוטפים לציבור הרחב בדבר פעילותה, ודוחות מפורטים עבור כל יוצר שיתארו את הנעשה עם הכספים אשר נגבו בשמם של היוצרים. בנוסף לכך מחויבת אקו"ם לפרסם מידי שנה לכל חבריה וכל יוצר הזכאי להיות חבר בה דוחות שיכללו נתונים אודות התנהלות הכספית שלה. בין היתר תחוייב אקום לפרט את סך ההכנסות בפילוח לפי סוג המשתמש, התמורה ששולמה לנושאי משרה, הכספים שאקו"ם שילמה לחברים ומיוצגים, בחלוקה לפי סוג המשתמש והחבר. בנוסף, יוקם מנגנון בוררות שישמש יוצרים אשר אקו"ם סירבה לקבל אותם כחברים.

בנוסף לכך, הורחבו והובהרו חובות אקו"ם ביחס למאגר המידע הפומבי של יצירות שבאתר שלה. בין היתר המאגר יכלול פירוט שמות של בעלי זכויות היוצרים וזכויות אשר פקעו והפכו לנחלת הכלל.

בנוסף לכך, הורחבו ההגנות על משתמשים, ובפרט למשתמשים שלא מתחום הביצוע הפומבי, דוגמת משדרים ברדיו. כיום אקו"ם כבר מוגבלת בהפעלת צעדי אכיפה (צווי מניעה, לדוגמא) כאשר מתנהל סכסוך משפטי על גובה דמי הרשיון. מגבלה זו נדרשת על מנת למנוע מאקו"ם לקבל כנגד עסקים צווי מניעה האוסרים על השמעת מוסיקה, ובכך להכריח אותם להסכים לדמי רישיון גבוהים. מגבלה זו חלה עד היום רק על משתמשים מתחום הביצוע הפומבי, כמו בתי עסק ותקליטנים, וכעת ניתנה הגנה לכל סוגי המשתמשים, ובכללם תחנות רדיו ותחנות טלוויזיה, כך שגם הם יוכלו לחלוק על דמי הרישיון שדורשת אקו"ם מבלי לחשוש מתביעה לצו מניעה או לפיצויים סטטוטוריים, כל עוד ישלמו דמי שימוש זמניים.