רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

סדרנות לשימוע ציבורי

סדרנות לשימוע ציבורי

 

רשות הגבלים עסקיים פירסמה להערות הציבור טיוטת כללים העוסקים בסידור מצרכים בחנויות של קמעונאים גדולים.

המסמך המלא נמצא כאן: http://www.antitrust.gov.il/files/34274/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA_2016.pdf

 

את ההערות ניתן להעביר לרשות עד ה-16 בנובמבר 2016.

 

טיוטת הכללים התפרסמה בהמשך לעבודת מטה שנעשתה ברשות הגבלים עסקיים, לבחינת השפעות סידור המדפים על שוק המזון. הממונה שוקלת להקל על האיסור הקבוע בחוק המזון, האוסר על ספקים גדולים לסדר מדפים. ההקלה תינתן רק לחנויות קמעונאיות שמוציאות פלנוגרמה מפורטת, שמנחה כל ספק איזה שטח מדף מוקצה לו ושאוכפות את הפלנוגרמה על הספקים. בהיעדר פלנוגרמה מפורטת ואכיפה שלה, לא יורשו ספקים לסדר את המדף אצל קמעונאי. הפטור המוצע נמצא בשימוע ציבורי וגורמים הסבורים שהצעת הפטור פוגעת בתחרות או באינטרסים שלהם, מוזמנים להביע את עמדתם בפני הרשות.