רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

27/11/57
5000924

חוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט – 1959

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
27/11/1957
סוג חקיקה:
ראשית