רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

03/11/03
5000937

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד – 2003

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
03/11/2003
סוג חקיקה:
ראשית