רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

26/07/05
5000938

הצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ה – 2005

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/07/2005
סוג חקיקה:
ראשית