רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

18/10/10
5001705

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו–2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2010

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
18/10/2010
סוג חקיקה:
ראשית