רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

21/10/13
500534

הצעת חוק ההגבלים העסקיים(תיקון מס' 14) התשע"ד-2013

תאריך החלטה:
21/10/2013
סוג חקיקה:
ראשית
קבצים מצורפים: הצעת חוק ודברי הסבר