רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

09/07/12
500566

הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב-2012

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
09/07/2012
סוג חקיקה:
ראשית