רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

27/01/12
500594

הצעת חוק לשינוי חברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה) (הגברת התחרות), התשע"ב-2012

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
27/01/2012
סוג חקיקה:
ראשית