רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

09/02/16
500939

החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
מפעלי חמצן וארגון בע"מ,
פימי ישראל אופורטוניטי פייב,
שותפות מוגבלת ופימי אופורטוניטי פייב (דלוואר), שותפות מוגבלת

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
09/02/2016