רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

22/02/16
500944

החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ לבין Air Serbia

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
22/02/2016

הקובץ שהוטען שגוי