רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

16/03/16
500952

החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ לבין
Thai Airways International Public Company Limited

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
16/03/2016