רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

23/02/16
500946

החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל בין:
ארטימדיה טכנולוגיות בע"מ
אתרי אינטרנט ישראלים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
23/02/2016