רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

מונופול

מונופול - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה
תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום

צמצום/תיקון/ביטול (חלקי)/שינוי שם

20/08/15
500842
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

הכרזה


500909
21/12/15

קביעה בדבר ניצול לרעה של מעמד


500909
21/12/15

צמצום/תיקון/ביטול (חלקי)/שינוי שם


500880
16/11/15

צמצום/תיקון/ביטול (חלקי)/שינוי שם


500842
20/08/15

קביעה בדבר ניצול לרעה של מעמד


500713
16/11/14