רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

30/10/14
500696

החלטה בדבר מתן הוראות לבעל מונופולין:
נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
30/10/2014