רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

06/10/13
500606

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין: סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
06/10/2013
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ