רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

27/08/13
500719

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
מקורות פיתוח וייזום בע"מ
מקורות ייזום-מנרב , פרויקט נבי מוסא

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
27/08/2013
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
מקורות פיתוח וייזום בע"מ
מקורות ייזום-מנרב , פרויקט נבי מוסא
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 42034-08-13