רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

17/03/13
500366

ה"ע 22367-02-13
הממונה על הגבלים העסקיים
נ'
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
17/03/2013
צד א:
הממונה על הגבלים העסקיים
צד ב:
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
עו"ד צד א:
מורן מיארה
עו"ד צד ב:
ירון מאיר ושי בקל
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 22367-02-13