רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

01/09/13
500720

ה"ע 42034-08-13 הממונה על הגבלים העסקיים נ' מקורות פיתוח וייזום בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
01/09/2013
צד א:
הממונה על הגבלים העסקיים
צד ב:
מקורות פיתוח וייזום בע"מ
מקורות ייזום-מנרב , פרויקט נבי מוסא
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
מספר הליך:
ה"ע 42034-08-13
הערות:
מתן תוקף לצו