רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

01/01/14
500537

49584-01-13
הממונה על הגבלים עסקיים
נגד
אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
01/01/2014
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
מחוזי ירושלים
מספר הליך:
49584-01-13