רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

20/02/14
500571

ה"ע 51640-01-14
הממונה על ההגבלים העסקיים
נ'
מטרנה תעשיות ש.מ ואח'

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
20/02/2014
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
מטרנה תעשיות ש.מ
פרומדיקו בע"מ
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
עו"ד צד א:
שני רפופורט
עו"ד צד ב:
גורניצקי ושות'; וינשטוק זקלר ושות'; ש. הורוביץ ושות'
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 51640-01-14