רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

07/11/13
500607

ה"ע 15407-10-13
הממונה על ההגבלים העסקים
נ'
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
07/11/2013
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקים
צד ב:
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ
עו"ד צד א:
תומר דגני חנית ; עמנואל ברכפלד
עו"ד צד ב:
טל אייל-בוגר
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
15407-10-13