רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

15/06/14
500644

ה"כ 42214-03-10 בנק מזרחי טפחות נ' הרשות להגבלים עסקיים
ה"כ 42431-03-10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' הרשות להגבלים עסקיים ואח'
ה"כ 43050-03-10 בנק דיסקונט לישראל נ' הרשות להגבלים עסקיים
ה"כ 43129-03-10 בנק הפועלים נ' הרשות להגבלים עסקיים
ה"כ 43194-03-10 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' הרשות להגבלים עסקיים

בנק מזרחי טפות בע"מ
בנק הפועלים בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
נגד
הממונה על הגבלים עסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
15/06/2014
צד א:
בנק מזרחי טפחות בע"מ
בנק הפועלים בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"כ 42214-03-10; ה"כ 42431-03-10; ה"כ 43050-03-10; ה"כ 43129-03-10; ה"כ 43194-03-10
הערות:
מתן אישור לצו מוסכם