רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

13/07/14
500657

ה"ע 42033-06-14
הממונה על הגבלים עסקיים
נ'
סטימצקי (2005) בע"מ
איריס בראל תגרין

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
13/07/2014
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
סטימצקי (2005) בע"מ
איריס בראל תגרין
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 42033-06-14