רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

21/01/15
500759

ה"ע 33005-11-14
הממונה על ההגבלים העסקיים
נ'
אפ.אמ.אר. FMR מחשבים ותוכנה בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
21/01/2015
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ
עו"ד צד א:
יעל שיינין; אלעד מקדסי
עו"ד צד ב:
דרור שטרום; אהרון נחומי
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
33005-11-14