רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

08/11/15
500871

ה"ע 50753-10-15 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' נכסי אריאל פרויקטים בע"מ ואח'

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
08/11/2015
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
נכסי אריאל פרויקטים בע"מ ומרכז ויצמן ניהול בע"מ
עו"ד צד א:
זיו גלעדי וצחי ברקוביץ
עו"ד צד ב:
נתן מאיר
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 50753-10-15