רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

26/11/15
500889

ה"ע 12719-11-15
הממונה על ההגבלים העסקיים
נ'
יינות ביתן בע"מ. ואח'

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/11/2015
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
יינות ביתן בע"מ
יינות ביתן החזקות בע"מ
עו"ד צד א:
אייל פרזון
עו"ד צד ב:
מיכל הלפרין
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 12719-11-15