רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

20/05/98
3006505

דנג"ץ 2654/98

ארד ניסים
נגד
הממונה על ההגבלים העסקיים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
20/05/1998
צד א:
ארד ניסים
צד ב:
הממונה על ההגבלים העסקיים
שופטים:
אהרן ברק
מספר הליך:
דנג"ץ 2654/98

דנג"ץ 2654/98

 

בפני:    כבוד הנשיא א' ברק

 

העותר:                         ארד ניסים

 

נ ג ד

 

המשיב:                        הממונה על ההגבלים העסקיים

 

 

עתירה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 1694/97 מיום 23.2.98 שניתן על ידי כבוד השופטים: מ' חשין, ד' דורנר, י' גולדברג .

 

בשם העותר: בעצמו.

 

החלטה

 

עתירה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה (כב' השופטים מ' חשין, ד' דורנר וי' גולדברג) בבג"ץ 1694/97 מיום 23.2.98.

 

 1.  להלן יובא פסק הדין במלואו:

 

"הממונה על ההגבלים העסקיים סרב לפתוח בחקירה כבקשת העותרים. על סירוב זה רשאים העותרים לערור לפני היועץ המשפטי לממשלה וזכותם שמורה להם לערר זה. כן שמורה להם זכותם לתביעת נזיקין כהוראת סעיף 50 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח - 1988. העותרים יגישו ערר ליועץ המשפטי לממשלה, אם יבקשו לעשות כן, תוך 30 יום מהיום.

על יסוד האמור אנו מחליטים למחוק את העתירה באין צו להוצאות".

 

 2.  בעתירה שבפני טוענים העותרים, כי בית המשפט התעלם מן העובדה שבהודעה המשלימה שהוגשה מטעם פרקליטות המדינה עובר למתן פסק הדין, הציג הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן: "הממונה") את עמדתו הסופית והמגובשת בסוגיה נשוא העתירה, כך שבית המשפט יכול היה, לשיטתם של העותרים, לדון בעתירתם לגופה. עוד טוענים העותרים נגד קיפוח דיוני שנגרם להם, לטענתם, ונגד אי-קבלת עמדתם העקרונית.

 

 3.  דין העתירה לקיום דיון נוסף להידחות: סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984 קובע, כי נשיא בית המשפט העליון (או שופט אחר או שופטים לכך) רשאי להורות על קיומו של דיון נוסף:

 

"אם ההלכה שנפסקה עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה של הלכה שנפסקה בענין, יש ... מקום לדיון נוסף".

 

תנאים אלה לא התקיימו בפסק  הדין שבפני: בית המשפט לא קבע כל הלכה, וממילא לא חידש הלכה ולא סתר הלכה קיימת. כל שנקבע הוא, כי העותרים לא מיצו את ההליכים העומדים לרשותם מכוח דין ולפיכך דין עתירתם להימחק. הטענות שבעתירה שבפני אינן אלא טענות ערעור על פסק הדין - ולא לכך נועד הדיון הנוסף. למעלה מן הצורך, אוסיף, כי העובדה שעמדתו הסופית של הממונה בעניין נשוא העתירה הובאה בפני בית המשפט על ידי פרקליטות המדינה אינה מצביעה על כך שאף היועץ המשפטי לממשלה גיבש עמדה בסוגיה. כעולה מפסק הדין, העותרים טרם פנו ליועץ המשפטי לממשלה בערר על החלטת הממונה, וממילא היועץ המשפטי לממשלה טרם נדרש לערר זה.

 

העתירה לקיום דיון נוסף נדחית איפוא.

 

 ניתנה היום, כ"ד באייר התשנ"ח (20.5.98).

 

                                                           

                                                                                                            הנשיא